Kevätkokous  tiistaina 9.4.2019 klo 18.00-19.00

Kouvola Hacklab ry:n kevätkokous järjestetään tiistaina 9.4.2019 klo 18.00-19.00. Paikkana toimii kokoushuone Toivo (Savonkatu 23, 3. krs.).  
 
Esityslista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien  lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
  7. Tiedotettavat asiat
  8. Muut esille tulevat asiat
  9. Kokouksen päättäminen