Likainen

Tämä tila on varattu likaisia ja likaa synnyttäviä projekteja varten.

Tilaa muutetaan parhaillaan työskentelyyn soveltuvaksi.